Agata Smolnicka

autor biogram dyplom

Technologia wykonania a konserwacja starego druku Historischer Schauplatz, in welchem die Merkwürdigsten Brücken aus allen vier Theilen der Welt, Insonderheit aber die in den vollkommensten Stand versetzte Dressdner Elb-Brücke… autorstwa Carla Christiana Schramma

Konserwacja starej księgi pochodzącej z Muzeum Morskiego w Gdańsku, która pod okładzinami kryje duszę i historię, to wielowymiarowe wyzwanie, jakie miałam możliwość podjąć w ostatnim etapie studiów na Konserwacji. Wcielenie w detektywa-konserwatora przypominało śledztwo prowadzone przez Wilhelma z Baskerville, mnicha z powieści Umberto Eco. „Rozbieranie” księgi na części powodowało utrwalenie więzi z obiektem i utwierdzenie w pasji do konserwacji, a przede wszystkim postęp w myśleniu konserwatorskim. Każdy zabytek wymaga indywidualnego podejścia i tak było w przypadku starego druku o kontrowersyjnej technologii wykonania. Jaką metodę konserwacji należało zastosować? Zanim przystąpiono do zabiegów zaproponowano kilka wersji planu konserwatorskiego.

Celem pracy było pogodzenie technologii wykonania książki z historycznymi wadami/błędami technicznymi podczas jej oprawiania i znalezienie odpowiedniego oraz bezpiecznego rozwiązania dla zachowania tych śladów historii w dopasowanym do potrzeb obiektu opakowaniu ochronnym. Błędy technologiczne starego druku, wynikające z nieprawidłowo opracowanej konstrukcji i oprawy książki, stanowiły zarazem problem, jak i wartość zabytku oraz były wyznacznikiem szerszego objęcia tematu budowy książki.

(ur. 1990)
Studia: WKiRDS ASP w Warszawie (2010–2017). Zajmuje się grafiką artystyczną, akwarelą, introligatorstwem i projektowaniem graficznym. Była członkiem zespołu konserwującego zbiór polskich plakatów w Towarzystwie Historyczno-Literackim w Paryżu w ramach projektu ratowania polskiej spuścizny poza granicami kraju – nagroda za wysoką średnią ocen w roku akad. 2013/14. Uczestniczka konferencji naukowych oraz seminarów z zakresu konserwacji i restauracji, ochrony zabytków, analizy chemicznej oraz zastosowania metod instrumentalnych w badaniach i konserwacji obiektów zabytkowych.