Aleksandra Kozioł

autor biogram dyplom

Pamiątka – Souvenir Aliny Szapocznikow; o historii obiektu oraz problematyce konserwacji i restauracji poliestrowej rzeźby

Zagadnienia i problemy konserwacji i restauracji obrazu Marii Stangret-Kantor Pejzaż kontynentalny nr 3 należący do cyklu Pejzaże kontynentalne, ze zbiorów Galerii Foksal w Warszawie 

Zagadnienia i problemy konserwacji i restauracji instalacji Dokumentacja Galerii Foksal ze zbiorów Galerii Foksal w Warszawie

W ramach mojej pracy magisterskiej zależało mi na zmierzeniu się z problemami, jakie niesie ze sobą konserwacja-restauracja obiektów sztuki współczesnej. Ważne było dla mnie podjęcie zagadnień dotyczących nietradycyjnych mediów i materiałów coraz szerzej stosowanych przez współczesnych artystów. W ramach części praktycznej podjęłam się konserwacji-restauracji trzech zupełnie odmiennych obiektów. Były to rzeźba Pamiątka – Souvenir Aliny Szapocznikow oraz dwa obiekty ze zbiorów warszawskiej Galerii Foksal – Pejzaż kontynentalny nr 3 autorstwa Marii Stangret oraz instalacja Dokumentacja Galerii Foksal, w tworzenie której zaangażowani byli wybitni artyści i krytycy współpracujący z galerią.

Wszystkie trzy obiekty w procesie identyfikacji, badań, testów implikowały wachlarz zagadnień i problemów, jakie przed konserwatorem stawiają nietypowe, interdyscyplinarne dzieła sztuki współczesnej. Poruszały także kwestie związane z kompleksową opieką, jaką tego typu dzieła sztuki należy obdarzyć. Dzieła te stanowiły zagadkę i świetny przykład mozaiki dylematów, z jakimi może spotkać się każdy konserwator-opiekun kolekcji sztuki współczesnej oraz były doskonałym odniesieniem do części teoretycznej mojej pracy magisterskiej, w której poruszałam kwestie związane z nowoczesnymi materiałami wykorzystywanymi przez artystów sztuk wizualnych i audiowizualnych na przełomie lat 60. i 70. XX wieku w Polsce.

(ur. 1991)
Studia na WKiRDS ASP w Warszawie (2011–2017), specjalność konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby drewnianej polichromowanej; uczęszczała również na fakultety prowadzone przez Międzykatedralne Pracownie – ,,Novum” Ochrony i Konserwacji Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej, a także Konserwacji i Restauracji Zabytków Etnograficznych i Archeologicznych. Stypendium Rektora ASP dla najlepszych studentów (2013/14, 2014/15 oraz 2015/16). Brała udział w pracach i projektach konserwatorskich prowadzonych w Polsce oraz za granicą. Obecnie konserwator w Muzeum Współczesnym Wrocław.