Aleksandra Liput

autor biogram dyplom

Neverland

Prace przeze mnie prezentowane są efektem badania i mierzenia się z ideą neverlandu; zgłębianiem procesów zapamiętywania, przywróceniem dziecięcej perspektywy, rodzajem eskapizmu, powrotem do świata wyobrażeń, fantazji i lęków. Poprzez wykorzystanie przedmiotów kojarzących się z idyllicznym dzieciństwem, jak lalki, kiczowate bombki choinkowe, oraz znaków i symboli wywodzących się z kultury popularnej, przywołuję często brutalną naturę baśni i za ich pośrednictwem mierzę się z istotnymi kwestiami dotyczącymi przemijania i dojrzewania. Tworzone przez mnie obiekty również  czerpią z dziecięcej stylistyki – są budowane podobnie, jak szyje się pluszowe zabawki. Prace, które z początku wydają się estetyzujące, po wnikliwszej analizie okazują się dziwne, odrzucające i straszne. Jest to wynikiem przetransponowania strategii literackich wywodzących się z baśni, gdzie przez z pozoru banalne i nieskomplikowane historie rozgrywające się w nieokreślonym miejscu i czasie przebijają się drastyczne podteksty, tworząc atmosferę niepokoju lub lęku. Moje prace obrazują i oswajają dziecięce lęki, ukazując ich wyjątkowość i niezwykłość.

(ur. 1989)
Studia: Wydział Malarstwa ASP w Warszawie (2014–2017) i w Krakowie (2012–2014); Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (2009–2014). Zajmuje się malarstwem i tkaniną eksperymentalną. Wystawy indywidualne: Piasek w sercu, Galeria Bardzo Biała, Warszawa (2016); Malarstwo i obiekty, Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie (2017). Wystawy zbiorowe m.in. w 2016: Plastikowe vanitas, Galeria MD_S, Wrocław; Krew-werk, Fundacja Galerii Foksal, Warszawa; NO BUDGET SHOW, Fundacja Stefana Gierowskiego, Warszawa. Finalistka konkursu Nowy Obraz Nowe Spojrzenie 2016.