Dawid Sterna

autor biogram dyplom

Poli-M-Dull 

Koncepcja mojej pracy dyplomowej oparta jest na nurtującym mnie od początku studiów na Wydziale Rzeźby problemie przestrzeni – uważam, że zrozumienie, czym jest przestrzeń, to kwestia fundamentalna dla poznania możliwości rzeźby. Zagadnienie to analizowałem począwszy od perspektywy naukowej – fizyki teoretycznej – aż po rozumienie przestrzeni przez artystów.

Instalacja jest próbą zachęcenia widza do uczestnictwa w odbiorze przestrzeni wykreowanej przeze mnie. Celem, jaki chciałem osiągnąć, było stworzenie rzeźby, która ma być obiektem nie tylko interesującym wizualnie, ale przede wszystkim przeżyciem doświadczeni przestrzeni przez widza w taki sposób, aby jego obecność i ruch nadały tej pracy wymiar czasoprzestrzenny. Konstrukcja oparta na ruchomych modułach umożliwia kontakt uczestnikom, których drogi niekiedy spotykają się, a nawet czasami obecność dwóch osób wymaga od obu kompromisu, aby mogły przejść. Praca ma więc również wymiar symboliczny, sprzyja powstawaniu relacji międzyludzkich, a człowiek staje się w niej podmiotem, budującym nowe układy i zależności czasoprzestrzenne.

(ur. 1992)
Studia: Wydział Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (I stopnia 2012–2015, II stopnia 2015–2017). Stypendium artystyczne w Akademie der Bildenden Künste w Monachium. (2014/15). I nagroda w Międzynarodowym Konkursie na Formę Przestrzenną Rozdroża Wolności za pracę Przesuń granice (w zespole z Paulą Wlazło, 2016). Brał udział w wystawach zbiorowych, m.in. Uwaga! Zarządzam pełne zanurzenie, Galeria Tak, Poznań (2015), Pełne zanurzenie, Fundacja Sztuczna, Warszawa (2016).