Dorian Wit Karolak

autor biogram dyplom

Synestezja Islandii

Projekt Synestezja Islandii składa się z trzech kompozycji: malarskiej, muzycznej oraz zapachowej, które wspólnie tworzą unikalną atmosferę moich impresji oraz przeżyć przywiezionych z islandzkiej podróży. Kolory, dźwięki i zapachy są dla mnie trzema paletami, które przenikają się i dopełniają. Korzystając z nich, chciałem stworzyć przekaz artystyczny odbierany trzema zmysłami. Ogromną inspirację daje mi kino, w którym muzyka towarzysząca ruchomym obrazom często jest sama w sobie dziełem sztuki i dopełnia jego atmosferę.

(ur. 1992)
Studia: Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2012–2017). Stypendium Rektora ASP dla najlepszych studentów (2014/15, 2015/16, 2016/17). Wystawy indywidualne: Galeria „Pod okiem”, Warszawa (2015); Mimar Sinan, Stambuł (2016); pokaz pracy dyplomowej Synestezja Islandii, ASP, Warszawa 2017.