Ewelina Elżbieta Cis

autor biogram dyplom

A słońce wschodzi i zachodzi. Projekt ekspozycji autorskiej w przestrzeni wnętrza wystawowego

Wystawa stanowi autorskie spojrzenie na otaczającą rzeczywistość jako złożoną, zaskakująco wieloelementową jedność, której człowiek jest integralną częścią.

Intrygująca siatka połączeń ujawniająca się w procesie poznania między dostrzegalnym i niewidzialnym, wiadomym a domniemanym, zmysłowym a intelektualnym wydaje się początkowo niepokojąco intensywna. Celem wystawy jest zbudowanie wizualnej relacji pomiędzy dwoma liniami poznania – a priori oraz a posteriori jako wzajemnie dopełniającymi się sposobami kontaktu człowieka z otaczającym go środowiskiem – tworzącymi komplementarną, interpretacyjną całość.

Wystawa ma za zadanie dać zwiedzającemu poczucie jedni, do której przynależy, a także zaangażować widza w odkrywanie tej otwartej struktury.

(ur. 1992)
Studia: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziałach: Architektury Wnętrz (2011–2017) i Grafiki (2013–2014) oraz Politecnico di Milano (2016). Stypendium Rektora ASP dla najlepszych studentów (2014/15, 2016/17). Zajmuje się projektowaniem wystaw i mebli, grafiką użytkową oraz malarstwem. Brała udział w wystawach zbiorowych: Gdynia Design Days (2014 i 2015), Salone del Mobile Milano (2015).