Katarzyna Majewska

autor biogram dyplom

Odkrycie, konserwacja i rekonstrukcja fragmentu dekoracji malarskiej Pokoiku na Wschód w Pałacu Myślewickim w Łazienkach Królewskich w Warszawie

Moja praca magisterska polegała na przeprowadzeniu poszerzonych badań konserwatorskich w jednym z pomieszczeń II piętra Pałacu Myślewickiego w Łazienkach Królewskich w Warszawie, a następnie przeprowadzeniu prac konserwatorskich w pełnym zakresie w obrębie wybranego fragmentu dekoracji malarskiej. Zadanie to pozwoliło mi wykorzystać zdobytą w czasie studiów wiedzę z zakresu konserwacji i restauracji malarstwa ściennego w praktyce, a także zmobilizowało do poszukiwania nowych rozwiązań. Moje działania skupiły się na poprawnym przeprowadzeniu wszystkich zabiegów, aby przywrócić polichromii pełnię walorów artystycznych, estetycznych i ekspozycyjnych, a także na właściwej identyfikacji obiektu, co nie było prostym zadaniem. Praca nad dyplomem była dla mnie ogromnym wyzwaniem, a zarazem wspaniałą przygodą, w trakcie której mogłam poznać wielu wspaniałych ludzi, rozszyfrować zagadkową historię obiektu i dużo się nauczyć, między innymi wiary w swoje możliwości.

(ur. 1987)
Studia: Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2010–2017). Stypendium Rektora ASP (2012/13). Zajmuje się konserwacją, kopią malarstwa sztalugowego i rysunkiem. Brała udział w licznych projektach konserwatorskich. Asystentka na macierzystym wydziale w Pracowni Konserwacji i Restauracji Malarstwa Ściennego. Uczestniczyła w sześciu wystawach zbiorowych.