Katarzyna Rozwadowska-Myjak

autor biogram dyplom

Syria / Uchodźcy

Do przygotowania pracy dyplomowej zatytułowanej Granice skłoniło mnie  głębokie poruszenie losem uchodźców, którego doświadczyłam dwa lata temu podczas pobytu na stypendium w Monachium. Chciałam przedstawić ich niemoc i bezsilność w sposób formalny i konceptualny – w przeciwieństwie do informacji narzucanych nam przez media. Jednak po powrocie do Polski, podczas pisania teoretycznej pracy magisterskiej Minotaur i ja – o moim zaburzeniu umysłowym i mitologii Minotaura, zauważyłam, że tematyka mojej pracy praktycznej jest o wiele szersza. Dotyczy nie tylko uchodźców, ale jest bardziej ogólna, mówi o granicach oraz ograniczeniach psychicznych i fizycznych, z którymi wszyscy się zmagamy.

(ur. 1984)
Studia: Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2006/07 oraz II stopnia 2014–2017), sztuki piękne w Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam (I stopnia 2008–2013). Stypendium w ramach Programu Erasmus+ w Akademie der Bildenden Künste, Monachium (2015/16). Dziedziny działalności artystycznej: rysunek, rzeźba, instalacja, malarstwo, film krótkometrażowy.