Marcin Petrus

autor biogram dyplom

Konserwacja i restauracja ikony Święty Jerzy walczący ze smokiem (koniec XIX wieku), ze zbiorów Muzeum Warszawskiej Metropolii Prawosławnej

Moja praca magisterska, która polegała na przeprowadzeniu konserwacji XIX-wiecznej ikony Święty Jerzy walczący ze smokiem była dla mnie okazją do pogłębienia wiedzy zarówno z zakresu konserwacji, jak i historii i sztuki prawosławia. Istotnym zagadnieniem było dla mnie określenie granic ingerencji konserwatorskiej w dzieło sztuki. W swojej pracy dążyłem do uzyskania kompromisu pomiędzy zdecydowanymi działaniami mającymi na celu zatrzymanie destrukcji obiektu a zachowaniem autentyczności dzieła i jego bogatej historii.

(ur. 1990)
Studia: Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii sztuk Pięknych w Warszawie (2010–2017). Stypendium naukowe (2011/12, 2012/13, 2013/14). Zajmuje się konserwacją i malarstwem. Uczestniczył w licznych projektach konserwatorskich. Brał udział w wystawach zbiorowych, m.in. w Sandomierzu, Żyrardowie, Zielonej Górze i Warszawie. Odbył praktyki konserwatorskich w antycznym mieście Stabie k. Nepolu. Asystent na macierzystym wydziale w Katedrze Technik i Technologii Malarstwa Sztalugowego.