Marta Adamkowska

autor biogram dyplom

Krój mebla

Projekt powstał jako wynik rozważań na temat związków zachodzących między typografią rozumianą jako układ i krój znaków graficznych a projektowaniem form użytkowych, w szczególności mebli szkieletowych. Podstawą projektu była analiza obu dziedzin, ogląd jednej przez pryzmat drugiej, zrozumienie ich powiązań i porównanie procesów projektowych. W efekcie tych poszukiwań powstała seria obiektów – szkiców krzesła w przestrzeni – tworzących swego rodzaju alfabet konstrukcji.

Ważnym aspektem projektu jest jego zderzenie z użytkownikiem. To moment, w którym znak przestaje być abstrakcyjnym symbolem, a zostaje przeniesiony do świata przedmiotów, nabiera cech formy użytkowej i zaczyna funkcjonować w relacji z człowiekiem. Projekt Krój mebla został zrealizowany także jako głos w dyskusji o istocie projektowania, o tym, jak poszerzają się i nakładają granice jego obszarów, oraz o sposobach kształtowania formy.

(ur. 1994)
Studiowała na Wydziale Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2013–2016) i Escola Superior de Artes e Design Matosinhos w Portugalii (Erasmus+, 2015/16). Stypendium Rektora ASP dla najlepszych studentów w roku akademickim 2015/2016. W ramach programu Erasmus + odbyła praktyki zawodowe w studio graficznym w Perugii (2016). Zajmuje się projektowaniem produktu i grafiki użytkowej.