Marta Lachowska

autor biogram dyplom

Nie mówimy wcale o miłości

Skąd pochodzimy, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy? W swojej twórczości poruszam problemy otaczającego mnie świata. Staram się oddać zarówno własne zmagania z dzisiejszą rzeczywistością, jak i człowieka w ogóle. Wszyscy pragniemy miłości, uwagi, akceptacji i zrozumienia, ale kiedy dochodzi do spotkania człowieka z człowiekiem, okazuje się, że nie wiemy, jak ze sobą rozmawiać, nie wiemy, jak słuchać, jak okazywać uczucia. Poprzez moją sztukę chciałabym zwrócić uwagę ludzi na tu i teraz, by zaczęli mówić o miłości w świecie pełnym przemocy, wyobcowania oraz wyolbrzymionego ego.

(ur. 1978)
Studia: Wydział Grafiki oraz Studium Pedagogiczne ASP w Warszawie (2011–2017). Zajmuje się grafiką artystyczną, projektową, rysunkiem, malarstwem oraz performansem. Prowadziła grupę teatralną Juzkownia – spektakl Gwałt na Lukrecji wg Shakespeare’a (2008–2009). Uczestniczka wystawy zbiorowej KISSPRINT 2016, Warszawa oraz konkursu artNoble – najlepsze dyplomy artystyczne w Polsce na Interdyscyplinarnym Festiwalu Sztuk M{i}aSTO/a Gwiazd, Żyrardów (2017). Laureatka nagrody specjalnej w konkursie OW ZASP Grafiteka 2017. Współpracuje z Akademią Teatralną im. A. Zelwerowicza w Warszawie.