Mateusz Pawlak

autor biogram dyplom

Geometria przypadku 

W moim malarstwie zmagam się z przypadkiem. Geometryzacja form to mój sposób ucieczki przed Chaosem. Geometria bowiem zawiera w sobie element przymusu, zmusza do podporządkowania się wyższej konieczności, tym samym pozwala opanować lęk przed Niezrozumiałym i Nieprzewidywalnym. Figura geometryczna jest znakiem idealnym – symbolem, który odsyła nas ze świata materialnego do świata idei; staram się go odnaleźć w przedmiotach i sytuacjach życia codziennego.

(ur. 1984)
Studiował na Wydziale Wychowania Fizycznego AWF w Warszawie (2004–2009) oraz na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie (2012–2017). Dziedzina działalności artystycznej: malarstwo. Wystawa indywidualna: Geometria przypadku, Wizytująca Galeria, Warszawa, 2017.