Tomasz Trzupek

autor biogram dyplom

D.O.M.

Na swoich obrazach i w makietach chciałem przedstawić budynki bez określonej funkcji, struktury, kompozycji okien czy relacji do kontekstu. Zrezygnowałem z perspektyw, aksonometrii, rzutów, przekrojów, skali czy określenia detalu. Brak tu wszystkich tych atrybutów, które wydają się niezbędne do prezentacji budynku. Punktem wyjścia jest wrażenie. Powstaje ono na wskutek kontaktu z obiektem realnym lub jest zapowiedzią formy powstającej w wyobraźni.

(ur. 1989)
Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej (2009–2015) oraz Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2012–2017). Zajmuje się malarstwem i architekturą. Współautor projektów i aranżacji wystaw w pracowni JEMS Architekci: Nowy sezon na Koszykach, Hala Koszyki, Warszawa (2016); (Re)kolekcje, Muzeum Architektury, Wrocław (2017). Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie NOTO – Notatnik Artysty, Kraków (2016). Asystent w Pracowni Malarstwa i Rzeźby na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.